Přepravní podmínky

V případě neoprávněného použití dětské jízdenky osobou starší 10 let si provozovatel vyhrazuje právo odebrání jízdenky bez vrácení jízdného !!! Rovněž si provozovatel vyhrazuje právo odebrání jízdenky bez vrácení jízdného v případě, kdy přepravovaná osoba opakovaně porušuje a nedodržuje pokyny pro cestující !!! Provozovatel si dále vyhrazuje právo uzavřít vlek a sjezdovku při poruchách, nadměrné rychlosti větru, výpadku el. energie a pod. V těchto případech nevzniká právo na vrácení jízdného !!!

Na vleku je zakázaná jízda podnapilým osobám a osobám pod vlivem návykových látek.

Prosíme návštěvníky o respektování pokynů k přepravě na lyžařském vleku ( k přečtení v prostoru nástupiště ) a ohleduplném chování v prostorách lyžařského areálu. Prosíme také, aby se návštěvníci pro svou bezpečnost i bezpečnost lyžařů nepřemísťovali po sjezdovce bez lyží. Při sjezdu věnujte zvýšenou pozornost překážkám pro snowboarding, které jsou po stranách sjezdovky. Používání překážek pro snowboarding je na vlastní nebezpečí.

Je zakázaná chůze ve stopě trasy vleku a její poškozování. Po skončení provozní doby je zakázán pobyt, lyžování, sáňkování a ostatní činnost v prostorách lyžařského areálu. Respektujte práci rolbařů upravujících sjezdovku a ostatní prostory areálu. Parkoviště s vyznačenou dobou stání je určeno pro parkování osobních vozidel, a to pro zákazníky, kteří jsou držiteli platné jízdenky na ten jistý den. Jízdenky jsou nepřenosné - mimo jízdenky bodové. Již zakoupené jízdenky jsou nevratné. Držitel jízdenky je povinen jí předložit ke kontrole obsluze lyžařského vleku. *Jízda na vleku s velkým batohem, nadměrným zavazadlem a nákladem je dovolena pouze se souhlasem provozovatele a je zpoplatněna. Umístění slalomu a staveb ze sněhu, například skokanské můstky a pod. je možné realizovat v areálu pouze se souhlasem provozovatele. Sáňkování, jízda na pekáči a podobná činnost je povolena pouze ve vymezeném a označeném prostoru. Každý úraz v areálu je přítomná osoba povina nahlásit v pokladně lyžařského vleku. Je zakázáno odnášení lahví, kelímků, tácků a pod. mimo prostor občerstvení a znečišťovat prostory areálu.

Provozovatel neručí za volně odložené ošacení, zavazadla a ostatní předměty.

Podrobné informace si vyžádejte v pokladně vleku, nebo na výše uvedeném kontaktu.

Děkujeme.